לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.

קרן תל"י מעודדת יוזמות חינוכיות בית ספריות בבתי ספר פעילים. ​המטרה היא לעודד יזמוּת בקרב צוות ביה"ס אשר תשקף ותביא לידי ביטוי את העקרונות המנחים לחינוך תל"י.

היוזמה, תייצר פעילות אשר תכיל תכנית לימודית קצרת טווח, שתוכן על ידי צוות מורים מבית הספר   אצלו,  לטובת בתי ספר תל"י.

בכל שנה, נקבל את בקשות בתי הספר לתמיכה ביוזמה חינוכית, לקידום תכנית תל"י, נשקול את כלל הבקשות ונבחר במספר יוזמות שיזכו בתמיכה כספית של הקרן

הבקשות יוגשו עד סוף חודש נובמבר 2017 ותשובות יישלחו לבתי הספר

עד לסוף חודש דצמבר 2017. לצערנו, לא נוכל לקבל בקשות לאחר המועד הנ"ל.

יש להגיש קבלות עד סיום חודש יולי 2018. לאחר מועד זה בית הספר לא יקבל את התמורה למרות שאושרה לו היוזמה.

להורדת טופס יוזמה חינוכית