לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.

יוזמות חינוכיות:

בקרן תל"י קיים  תקציב צנוע לעידוד יוזמות חינוכיות בית ספריות. ​המטרה היא לעודד יזמוּת בקרב צוות ביה"ס אשר תשקף ותביא לידי ביטוי את העקרונות המנחים לחינוך תל"י.
בכל שנה, נקבל את בקשות בתי הספר לתמיכה ביוזמה חינוכית בתחום ביה"ס לקידום תכנית תל"י, נשקול את כלל הבקשות ונבחר במספר יוזמות שיזכו בתמיכה כספית של הקרן (גובה התמיכה בכל יוזמה לא יעלה על 2,000 ש"ח).

להורדת טופס יוזמה חינוכית

הבקשות יוגשו עד סוף חודש נובמבר 2016 ותשובות יישלחו לבתי הספר
עד לסוף חודש דצמבר 2016. לצערנו, לא נוכל לקבל בקשות לאחר המועד הנ"ל.

יוזמות הוריות:

קרן תל"י רואה חשיבות בהשתתפות הורים בחוויות החינוכיות המתקיימות בבית הספר ומחוצה לו.  

לרשות הקרן עומד תקציב צנוע לעידוד יוזמה הורית ליצירת חוויה יהודית. על היוזמה לעמוד באמות המידה הבאות:

  • היוזמה משקפת ומביאה לידי ביטוי את העקרונות המנחים של הקרן.
  • היוזמה מיועדת לפעילות משותפת של קהילת בית הספר.
  • על היוזמה להישלח על ידי מנהל/ת בית הספר ובאישורו/ה
  • על היוזמה לקבל את אישור המנחה הפדגוגית של בית הספר מטעם קרן תל"י.

להורדת טופס יוזמה הורית

יש להגיש קבלות עד סיום חודש יולי 2017. לאחר מועד זה בית הספר לא יקבל את התמורה למרות שאושרה לו היוזמה.