לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.
דף בית‏ > ‏ אודות‏ >חזון

קרן תל"י היא ארגון חינוכי בחסות האקדמית של מכון שכטר ללימודי היהדות הפועלת בשיתוף עם יהדות התפוצות ומשרד החינוך.

קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי פלורליסטי במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח העקרונות המנחים לחינוך תל"י ובכך רואה את תרומתה לעיצוב החברה הישראלית.

על מנת להגשים את חזונה, שואפת קרן תל"י:
ללוות בתי ספר וגנים שקיבלו על עצמם את עקרונות תל"י בפיתוח תוכנית פעולה חינוכית ליישומם.
לפתח "שדרות חינוכיות" ברוח עקרונות תל"י שראשיתן בגן הילדים וסיומן בבית ספר התיכון.
להעשיר את הידע של מחנכי תל"י בתחום היהדות ולפתח את כישוריהם ליישום חינוך תל"י.
להעמיד לרשות גן הילדים ובית הספר תל"י כלים להרחבת הידע ולהעשרת התלמידים בלימודי היהדות.
להגביר את ההתעניינות וההזדהות של מחנכי תל"י ותלמידיהם במורשת היהודית על כל גווניה ולעודד התעמקות בה.
לפתח מודעותה של קהילת גן הילדים ובית הספר למגוון גישות ביהדות
לחנך לפתיחות כלפיהם ולעודד אותה לגבש את זהותה הייחודית המושתתת על אופי חבריה וגישתם ליהדות.
להעמיד לרשות כלל מערכת החינוך הישראלית את הידע הכלים, והניסיון המצטבר של חינוך תל"י.

קרן תל"י פועלת לעצב סביבה אוהדת לחינוך תל"י בקרב קובעי מדיניות חינוך בישראל ובקהילות יהודיות בעולם, לפתח מחנכי תל"י כמנהיגות חינוכית ומקצועית, ליצור משאבי למידה העונים לצרכי מערכת תל"י ולעודד פעילות קהילתית בה ערכי תל"י באים לידי ביטוי.