לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.
דף בית‏ > ‏ פרס גנגר‏ >2010

פרס גנגר לגננות תל"י מצטיינות תש"ע.
הגננת הגב' שרה מורדכי זכתה בפרס גנגר לשנת תש"ע על הטמעת העקרונות לחינוך תל"י בגיל הרך, בגן המרמן בשכונת קטמון בירושלים שרה יצרה אורח חיים ואוירה יהודית באמצעות עיצוב הסביבה החינוכית, בתכנים, בטקסים ובפעילויות מיוחדות בגן. 
המחישה בגן מערכת ערכים יהודית בעזרת עשייה חוויתית המבטאת גמילות חסדים, צדקה, כבוד לזולת. כל זאת תוך גישה פלורליסטית ושויון בין המינים. ישר כוח!
 פרס גנגר למצוינות יוזמת הורים לשנת תש"ע
נורית אלדר בית החינוך תיכון עירוני ג' ירושלים
 אני שמח לבשר לך שועדת השופטים של הפרס שהתכנסה בשבוע שעבר לדון בהמלצות ועדת הפרס החליטה להעניק לועד ההורים של בית ספרך את פרס גנגר למצוינות יוזמת הורים לשנת תש"ע.
בהמלצתם אלינו, ציינו חברי ועדת הפרס כי "התכנית שהוגשה הנה תכנית רב-שנתית העונה על צורך משמעותי של יצירת תכנית לימודים כלל בית ספרית בלימודי היהדות. ההורים היו שותפים משלב הייזום ועד שלב הביצוע. היוזמה משתפת את כלל הורי בית הספר כקהל יעד ללימוד וחוויה יהודית משמעותית. כמו כן, היוזמה מבטאת ומקדמת את תפיסתה של קרן תל"י, על פיה היהדות הינה דרך חיים הנוגעת לכל תחומי החיים והלמידה ולא מוגבלת למקצוע ספציפי". הנהלת קרן תל"י שמחה לפתוח את מועדון הורי תל"י המצטיינים עם הורי תל"י בית חינוך.פרס גנגר רכזת תלי מצטיינת תש"ע.
את עבודתי בבית ספר תל"י צפרירים התחלתי לפני כ- 16 שנים, בשנה בה הצטרף בית הספר לרשת תל"י ולפני כשלוש שנים קיבלתי על עצמי את ריכוז תל"י.
רכזת תל"י מהווה את אחד הגורמים המרכזיים בבית הספר ומכהנת גם כחברת הנהלה, כאשר תגבור לימודי יהדות מהווה "מטריה" של הפעילויות, נושאי הלימוד וההדגשים בבית הספר, אשר על כן תפקיד הרכזת משמעותי ומגוון.
העקרונות המנחים לחינוך תל"י מהווים בבית ספרינו מצפן בכתיבת תכניות הלימודים בכל המקצועות הנלמדים, בין השאר הרכזת עוסקת בהצבת מטרות חינוכיות ולימודיות לפני תחילת השנה בשיתוף עם המנהלת וצוות ההנהלה; בכתיבת תכנית הלימודים בתל"י- בהתאם לדרישות הפיקוח במשרד החינוך; במעורבות בעשייה הבית ספרית, המתבטאת בתכנון, הובלה וארגון של פרוייקטים בית ספריים כמו: פיסול סביבתי ברוח חזון אחרית הימים, פסיפס שבעת המינים ויצירת קיר קרמיקה בנושא ירושלים. בשלושת המיזמים הללו היו שותפים כל ילדי בית הספר וכן הורים, שסייעו במהלך הכנת היצירות; הרכזת מהווה כתובת נגישה למורות והן מתייעצות עימה בכל הקשור לשילוב נושאים יהודיים במקצועות השונים.

הלימוד החווייתי מודגש מאוד בבית הספר: כל תלמידי בית הספר מבקרים לפחות אחת לשנה בבית הכנסת השכונתי; אנו מקימים סוכה בחצר בבית הספר בשיתוף התלמידים וההורים; התלמידים משתתפים בסדנאות חווייתיות בחגים השונים; מתקיימים חידונים, כמו חידון הצמחים בט"ו בשבט, חידון לקראת יום העצמאות ועוד. כן מתקיימות בכל הכיתות פעילויות לימודיות חווייתיות בשיתוף ההורים- כל הפעילויות הללו הינן באחרויותה של רכזת תל"י בשיתוף הצוות החינוכי.

אני מאמינה בדרכה של תל"י, ברוח הפלורליסטית בהקניית התרבות והמורשת היהודית והציונית, כמו גם האזרחית, אני מאמינה שהשליחות שלנו היא להרחיב לתלמידים את ההיכרות עם מגוון רחב מהתרבות היהודית, ערכיה ותכניה; עם מבחר מאוצר הספרות היהודית, מה שאנו קוראים: ארון הספרים היהודי; לחשוף אותם לדעות שונות, להכיר להם אישים שקשורים בתרבות היהודית והכללית וכל זאת, כמובן, בהתאם לגילם וליכולותיהם של הלומדים. חשוב לי, שכאשר יתבגרו יהיו לאנשים ערכיים ויוסיפו ללמוד ולחקור, וכל אחד ואחד יוכל לבחור- מתוך הכרה מה טוב לו ומה מתאים לו- לגיבוש זהותו היהודית, ומנגד יהיה סובלני לדעות ולאמונות של הזולת.
אני שואפת ומאמינה שתלמידינו יהוו חוליה משמעותית בשרשרת הדורות של העם היהודי.
רויטל זורח
תל"י צפרירים- חדרה
כסלו תשע"א, נובמבר 2010
לחומר לימודי של הבית ספר הזוכה לחץ כאןפרס גנגר למנהלת מצטיינת
נורית אלדר בית החינוך תיכון עירוני ג' הגב' נורית אלדר- מנהלת בית הספר תל"י בית החינוך, תיכון עירוני ג' שש שנתי ירושלים ועדת השופטים החליטה להעניק את פרס גנגר למצוינות בניהול בתי ספר תל"י לשנת תש"ע
להלן נימוקי ועדת הפרס :
הגב' נורית אלדר- יזמה את הצטרפותו של בית ספר בית החינוך, תיכון עירוני ג' שש שנתי ירושלים. למערכת החינוך של תל"י במטרה להוות בית ספר המשך לחינוך תל"י ביסודי.וליצור רצף חינוכי מהיסודי עד התיכון. תוך גילוי מנהיגות חינוכית וקהילתית הראויים לכל שבח. ישר כח!

חזון בית הספר נכתב ברוח חינוך תל"י ומיושם ברבדים שונים של העשיה החינוכית והקהלתית בבית הספר. מתוך אמונה בחשיבות פיתוח זהות יהודית בקרב תלמידיה הבוגרים הכניסה לימודי מחשבת ישראל בכל כיתות בית הספר להוציא יב' כמקצוע חובה. כשלוש שעות שבועיות. בנוסף שלבה לימודי מחשבת ישראל כמגמה של 5 יחידות לימוד בחטיבה העליונה. נתנה תוספת שעת יהדות בכל בית הספר, כשעה של חינוך יהודי המועבר על ידי מחנכי הכיתות. וכן תגברה את לימודי התנ"ך. צוות בית הספר פיתח תכניות לימודים ייחודיות ביהדות לכלל הכיתות בשעורי החינוך ובהתאמה לייעוץ.

כדי להעמיק את הקשר בין העשיה החינוכית בבית הספר לחינוך במשפחה, הוקמה וועדה לחינוך יהודי הכוללת הורים ומורים. הוועדה מטפלת בנושא החגים. ומשלב בהווי בית הספר את מעגל החגים והמועדים. כמו כן , העמקת האירועים החברתיים הקשורים ליהדות,תיקון ליל שבועות, טקס ט"ו בשבט ועוד.

הגב' נורית יצרה אקלים בית ספרי החושף את קהילת בית הספר לערכם ותכנים יהודיים בדרך של למידה וחוויה העמקת הקשר של התלמידים לארץ ולמורשת נעשתה באמצעות שדרוג טיולי בית הספר והתאמתם לתוכנית הלימודים בתנ"ך ומורשת. הגב' נורית הקצאתה משאבים לחינוך יהודי ולעשייה קהילתית , התנדבות, קרן צדקה בבית ספרה.

הגב' נורית דאגה להעצמאת הצוות החינוכי על ידי קיום בית מדרש למורים בכל שנה. כמנהלת כתבה דפי פרשת שבוע והפצתם למורים ולהורים לאורך השנה. נורית מגלה יוזמה ומעורבות בכל תחומי העשייה בבית הספר , משמשת מופת לפעילות חינוכית והתנדבותית בקהילה. מהווה דמות ראויה לחיקוי בקרב תלמידים , מורים , הורים ועמיתים בתל"י בבחינת "נאה דורש , נאה מקיים " .הפרס לבית ספר תל"י מצטיין תש"ע הוענק לבית ספר תל"י "צפרירים" חדרה
להלן נימוקי ועדת הפרס :

בהמלצות הוועדה, החליטה ועדת השופטים את הדברים הבאים: ההחלטה משקפת את רצון חבר השופטים להצדיע להישגים החינוכיים המרשימים אליהם הגיע בית ספר תל"י "צפרירים" חדרה כבית ספר תל"י למופת, בזכות עבודת רבת שנים של סגל מחנכיו, קהילת ההורים הגב' טובה כהן מנהלת ביה"ס. הנהלת קרן תל"י ועמיתיך המנהלים שמחים וגאים לצרף את בית הספר תל"י "צפרירים" חדרה למועדון היוקרתי של בתי ספר תל"י המצטיינים.

אני מאמין בית ספרי:
בית ספר תל"י "צפרירים" חותר למיצוי ומצוינות בכל תחומי העשייה החינוכית ובעיקר בכל הקשור בחינוך יהודי, ציוני וישראלי ברוח פלורליסטית.

  • אנו מאמינים כי ביכולתנו לעזור לתלמידינו לעצב את זהותם היהודית - ישראלית, וכי זוהי חובתנו להביא בפניהם ממבחר המורשת היהודית והתרבות הכללית, כדי שיצמחו לבוגרים בעלי יכולת בחירה והחלטה.
  • אנו מאמינים כי אדם המתחנך על ברכי ארון הספרים היהודי, מרגיש מחויבות לעם היהודי ושייכות אליו.
  • אנו מאמינים כי בחשיפתם של תלמידינו לריבוי זהויות וכיבוד השונות, אנו מצמיחים אנשים רחבי-לב היודעים לקבל כל אדם בסבר פנים יפות ולכבדו.
  • אנו מאמינים כי חינוך לערכים יהודיים, הומניסטיים ואוניברסאליים הוא הבסיס לאכפתיות ומעורבות חברתית.
  • אנו מאמינים כי כל אדם חייב לזכור ולהכיר את העבר של עמו, כדי שיוכל להאמין ולקוות לעתיד טוב יותר ושחייו יהיו משמעותיים ובעלי ערך.
  • אנו מאמינים כי חינוך אמיתי לא יכול להתרחש אך ורק בבית הספר. כדי ליצור חינוך משמעותי על בית הספר לפסוע יד ביד, עם משפחות התלמידים.


לאור אמונה זו אנו פועלים מזה שנים במעגלי עשייה שונים - תלמידים, מורים, הורים וקהילה.

עשייתנו החינוכית מורכבת ונארגת כיצירה אמנותית ייחודית. הייחודיות שלנו אינה בכמות העשייה בתחומי היהדות, ציונות ואזרחות ישראלית, אלא בהענקת משמעות לכל העשייה, תוך הידוק הקשר אל החזון הבית ספרי, הערכים המובילים של ביה"ס והגורם המארגן הבית ספרי. כל תכניות הלימודים נעטפות בהיבטים יהודיים - חווייתיים. שנת הלימודים מתוכננת מראש כך שכל תלמיד ותלמידה ייקחו חלק פעיל בטקסי חגים וימים ציוניים, כל הורה ישתתף לפחות בפעילות אחת שכבתית הקשורה לאחד החגים, כל כיתה חווה סדנת העשרה בנושאי יהדות וכל הכיתות מתנסות בלימוד בצוותא עם ההורים על נושאים מגוונים. ימי השיא שלנו מעוגנים בלוח השנה העברי ובערכי היהדות וקירות ביה"ס מציגים ממבחר ההגות היהודית, פסוקים מספר התנ"ך, פתגמים ומכתמים. החשיבה היא חשיבה מערכתית כוללת וספירלית. מטרתנו היא שכל תלמידינו יסיימו את ביה"ס היסודי כשבאמתחתם מבחר רחב-היקף מהתרבות היהודית, ציונית וישראלית, והבסיס להתבגרותם ארוג בתוכם בדמות ערכי המוסר, האהבה והחמלה היהודיים.

אנו מאד גאים על הזכייה בִּפרסי גנגר המעידים על עומק העשייה, היקפיה ותכניה. פרס הרכזת המצטיינת שניתן לרויטל זורח, מעיד על המחויבות שלה לעקרונות תל"י ולהובלתה את החינוך היהודי, ציוני וישראלי לכלל מארג איכותי ושלם. הפרס שניתן לביה"ס מעיד על המצוינות ברמה הארצית והעירונית. אנו מודים לקרן תל"י על האמון שנתנו בנו, על ההדרכה הנאמנה והמחכימה של הניה שפירא, ועל הצעידה יד ביד עם הצוות החינוכי ואיתי - מנהלת ביה"ס, עד שהגענו למעמד מרגש זה.

בכבוד רב, ובתודה מעומק הלב, טובה כהן מנהלת ביה"ס תל"י צפרירים - חדרה. חשוון תשע"א - נובמבר 2010. פרויקט חינוכי מצטיין לשנת תש"ע תל"י-אהבה
תכנית הלימודים תל"י ב"אהבה" אשר נוצרה על ידי צוות בית ספר "אהבה" בשיתוף עם צוות קרן תל"י, הינה בעלת מימד כלל בית ספרי, והיא מביאה לידי ביטוי מושגים/ערכים/רעיונות מתחום התרבות היהודית לדורותיה, ברוח תל"י ובשילוב ל"ב 21 – רוח החינוך המיוחד בתלב"ס ביה"ס "אהבה".

תכנית הלימודים תל"י ב"אהבה" מבטאת את עיקר מחויבותו של בית-הספר כלפי בוגריו וכלפי החברה שבה הוא פועל, מציגה את עיקר ההישגים שבוגרי בית-הספר אמורים להגיע אליהם (בתחום הקוגניטיבי, הריגושי והחברתי) ואת התהליכים שבאמצעותם ראוי להגיע לאותם הישגים. בכך משמשת תוכנית זו כלי שיסייע לצוות החינוכי בתכנון עבודתם ובעיצוב סביבה לימודית-חינוכית הולמת.

אוכלוסיית בית הספר לחינוך מיוחד "אהבה"
בביה"ס לחינוך מיוחד "אהבה" לומדים כ-120 ילדים ונוער בגילאי 6 עד 15. התלמידים מופנים לבית הספר על ידי ועדות השמה של משרד החינוך עקב בעיות התנהגות וקשיים רגשיים. לרבים מהם קשיי למידה וקשיי קשב וריכוז.
בית הספר "אהבה" נמצא בכפר ילדים ונוער אהבה בק. ביאליק. תלמידי בית הספר חוסים בפנימייה. הם מופנים לפנימייה על ידי ועדות החלטה של שירותי הרווחה בגין סיבות סוציו- אקונומיות ועורף משפחתי חלש ומוגדרים כילדים ונוער בסיכון גבוה.
בביה"ס 15 כיתות מ- א' עד ט'. צוות בית הספר נרחב וכולל מורות מחנכות ומורים מקצועיים, סייעות, צוות טיפולי מגוון: פסיכולוגית, פסיכיאטר, יועצות, תרפיסטיות מכל קשת התרפיות, ריפוי בעיסוק וקלינאית תקשורת.
מסיימי כיתה ט' שממשיכים לגור בפנימייה מתקבלים ללימודים בתיכון עיוני או מקצועי באזור, לפי היכולת, הרצון והכישורים.
התכנית תל"י ב"אהבה" צמחה כמענה לרצונו של צוות בית הספר לתגבר את לימודי היהדות בקרב ילדים ונוער בסיכון גבוה, מכיתות א' עד ט', עם הפרעות התנהגות וקשיים רגשיים, החוסים בפנימיית כפר ילדים ונוער אהבה.

מהות תוכנית תל"י ב"אהבה" וייחודה
תוכנית תל"י בביה"ס "אהבה" משלבת את עקרונות תל"י עם הרוח והלב של החינוך המיוחד: תוכנית ל"ב 21- לקראת בגרות.
במהות תוכנית תל"י ב"אהבה" שמשלבת ל"ב 21 יש מעבר מדגש על עקרון הנורמליזציה כמנחה את השירותים לבעלי צרכים מיוחדים לדגש על איכות חיים. המודל של איכות חיים מתבסס על משוואה שלפיה איכות חייו של כל אדם, כולל אנשים בעלי צרכים מיוחדים, היא תוצר של מידת ההתאמה בין צורכי היחיד ובין התנאים הסביבתיים שלו.

בתנאים המשפחתיים הסובבים את תלמידי "אהבה" חסרה בדרך כלל משפחה שתקנה ערכים יהודיים, אהבת העם והמדינה.
בהחלטה פה אחד של צוות בית הספר, לקח על עצמו בית הספר ללמד ולהטמיע ערכים יהודיים ומנהגים יהודיים ולמטרה זו נבנתה התוכנית הזו.
מידת ההתאמה מעוגנת במערכת האמונות, הדעות, הציפיות ותפיסת העולם של היחיד. איכות החיים נגזרת מתפיסתו הסובייקטיבית של האדם והיא כוללת עניינים כמו הרגשת השליטה והפיקוח שיש לו על חייו, היכולת לבחור בין אפשרויות שונות, קשרים חברתיים ויחסים בינאישיים משמעותיים, חיים יצירתיים ויצרניים, מימוש עצמי ושביעות רצון .
תוכנית תל"י ב"אהבה" היא חלק מהותי בתלב"ס בית הספר ר ע ו " ת ב"אהבה" - רגש ערכים ותרבות יהודית בשילוב הרֵעוּת = החֲבֵרוּת (טיפוח כשירות חברתית ואינטליגנציה בין אישית)

ייחודה של התוכנית באה לידי ביטוי בהיבטים הבאים:
ראייה הומניסטית-הוליסטית של התהליך החינוכי בדגש על חשיבות הקונטקסט החברתי של ההוראה והלמידה. בתכנים יש התייחסות לבעיות ודילמות ערכיות-חברתיות בחיי התלמידים ובחברה הישראלית.
התוכנית מציגה שינוי במודל ההוראה ברוח החינוך המיוחד:
בעוד שהמודל המסורתי מדגיש הוראה מובנית ואת הפיתוח האישי כקשור בפרויקטים מיוחדים המבוססים על חוויות של חקירה, יצירתיות והוויה חברתית- במודל החדש משתנים ההדגשים.
ההוראה הופכת בעיקר להוראה חוויתית, שבה פיתוח האישיות האוטונומית הוא בעל קדימות ראשונה, ואילו ההוראה המובנית מופעלת במקרים שבהם נחוץ לספק לתלמיד הוראה מתקנת או תוכנית טיפולית.
השינויים במודל ההוראה המתחייבים מכך דרשו בחינה מחדש של מושגים מקובלים. במקום המונח "פוטנציאליים" נתייחס למשתנים כגון: כישורים ייחודיים, נטיות, יכולות.
מושג נוסף הרווח בחינוך המיוחד הוא "הפנמה". משתמשים במושג זה בעיקר בהקשר של "הפנמת ערכים" אך הוא ישים ומקובל גם להפנמה של ידע שיהפוך למרכיב באישיותו של הלומד וכן להפנמה של מיומנויות שיהפכו לאמצעי בידי היחיד בהתמודדויות ובאתגרים של חייו.
תוכנית תל"י ב"אהבה" משולבת בתחומי דעת מגוונים: בספרות, במדעים, באומנות ובמסע הספרותי לספרי הילדים– יוזמה ייחודית לעידוד קריאה.
בנייה מודולארית של יחידות ההוראה בתוכנית:
התאמה של תהליכי הוראה-למידה-הערכה לגילאים שונים.
התייחסות לעולמו של הלומד (יכולתו הקוגניטיבית, בשלותו החברתית, העניין שיש לבני הגיל בנושאים, וכד').
דגש על זיקה וקישור לתלב"ס ולתחומי דעת שונים.
לדוגמא: זיקה ל – 5 צירי הפיתוח של בית הספר "אהבה"