לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.

אביבה אורן, פרס גנגר 2004פרס גנגר תשס"ד לגב' אביבה אורן מנהלת בית ספר ממלכתי ג' מעלה אדומים. (2004)

להלן נימוקי ועדת הפרס :
גב' אביבה אורן הניחה לפני שלוש עשרה שנים את יסודות תל"י בבית ספרה המשמש דגם למסגרות תל"י נוספות בבתי ספר במעלה אדומים. אביבה אורן היא מנהיגה המשכילה להדביק בהליכותיה הצנועות את צוות המורים, ההורים והתלמידים, באהבת ארץ ישראל ובאמונה בצדקת דרכה של הציונות, ברוח מורשת ישראל סבא, בהתאם לעקרונות תל"י ומהווה להם מופת אישי ומקור לגאווה. אביבה מצליחה להטמיע את רוח תל"י בתרבות בית הספר ובעשייה החינוכית המגוונת.

המלצות להמשך:
1. הרחבת הידע ביהדות והפנמה מעמיקה של גישת תל"י ליהדות, בקרב צוות המורים.

2. בחינה מחודשת של חזון בית הספר וניסוחו כמשקף את ייחודיותו של בית ספר תל"י, ברמת ערכים יהודיים פלורליסטיים, תוכניות וסמלים.

וזאת לתעודה כי:
אביבה אורן מנהלת בית ספר ממלכתי ג' במעלה אדומים
זכתה בפרס גנגר ע"ש דבורה ושרגא גנגר ז"ל על מצוינות בניהול על מנהיגות המטמיעה את עקרונות חינוך תל"י בבית הספר ובעיר מעלה אדומים על טיפוח ידיעת הארץ ואהבתה ברוח מורשת ישראל. 


מר יהודה וגנר, פרס גנגר 2006פרס ע"ש דבורה ושרגא גנגר לשנה"ל תשס"ו מוענק למר יהודה וגנר, מנהל בית הספר הממלכתי "נעורים", קרית ביאליק . (2006)

 

להלן נימוקי ועדת הפרס :
ועדת השופטים להענקת "פרס גנגר" אימצה את המלצות ועדת הפרס והחליטה פה אחד להעניק למר יהודה וגנר את הפרס על מצוינות בניהול בתי ספר תל"י לשנת תשס"ו.
מדברי ההנהלה: "הנהלת קרן תל"י ועמיתיך המנהלים שמחים וגאים לצרף אותך למועדון היוקרתי של מנהלי תל"י המצטיינים."
נימוקי ועדת הפרס להענקת הפרס למר יהודה וגנר
מר יהודה וגנר הניח לפני שש שנים את יסודות תל"י בבית הספר תל"י נעורים, המשמש דגם למוסדות חינוך נוספים בעיר.
המנהל מהווה דמות דומיננטית, משמש דוגמה אישית וחלקו רב בבניית התרבות הארגונית בבית הספר. הוא גם אחראי לאווירה המשפחתית והחמה השוררת בבית הספר (מוסד).
קבלה ותמיכה בולטות ביחסו של המנהל לכל באי בית הספר: מורים, תלמידים והורים.

מר וגנר וצוות בית הספר ראויים לשבח בשל:
דבקותם בהנחלת רוח תל"י לקהילה כולה;
הדגמתם את משמעות אהבת הזולת;
חשיבתם העצמאית וגישתם הפלורליסטית.

המלצות להמשך
1. ניסוח בכתב של תוכנית הלימודים הבית ספרית.
2. העצמת השוויון בין המינים.
3. העמקת נושא התפילה היהודית, גם בפועל וגם בעיון.

חברי ועדת הפרס:
גב' אביבה אורן, גב' בלהה ארצי, יו"ר, ד"ר ברנדה בקון, גב' אסתר פילין, גב' חנה רגב, מרכזת 


הנהלת קרן תל"י ועמיתיך המנהלים שמחים וגאים לצרף את בית הספר תל"י הוד השרון למועדון היוקרתי של בתי ספר תל"י המצטיינים. (2008)

תיאור כללי של בית הספר
בי"ס תל"י נוסד בשנת 1981 ע"י קבוצת הורים אשר שמה לה למטרה להקים בי"ס הנותן מענה לצרכי קהילת משפחות בכל האזור בעלות גוון מסורתי פלורליסטי. ביה"ס ממוקם בחלקה המזרחי של הוד השרון בשכונת גיל עמל ומונה 462 תלמידים בגילאי 6-15, כתות א' - ט' קיימות בו 18 כיתות אם, כתת מדעים, ספרייה, כתת דוברי אנגלית,ח. מחשבים, ח. אומנות (שניהם בממ"ד). יחודיותו ניכרת בתפיסתו החינוכית כבי"ס המתגבר את לימודי היהדות הציונית והדמוקרטיה ומייחד לכך שעות במערכת השעות הכתתית. תוכנית תל"י חותרת להעמיק בקרב התלמידים חינוך יהודי, ציוני ודמוקרטי באוירה פתוחה וברוח הזמן תוך שיתוף פעולה בין הורים למחנכים.

חינוך זה שואף לעצב אישיות רחבת אופקים שעולמה מורכב הן מרבדי המורשת היהודית והן מרבדי התרבות הכללית ומעניק לתלמידים את הרצון ואת הכלים להתמודד עם השאלות הקיומיות של העם היהודי. אנו מאמינים כי תפקיד ביה"ס להבטיח את השתלבותו של התלמיד בחברה ובתרבות, להבטיח את מיצוי יכולתו והשגיו הלימודיים ולהבטיח את תחושת בטחונו האישי והחברתי דרך הטיפול בהיבט הרגשי והחברתי תוך קביעת מסגרות וחוקים ברורים בביה"ס מחד ומתן מענה דיפרנציאלי, הכלה ואמפטיה מאידך.

לשם השגת יעדינו אנו מעמידים את פיתוח מרכיבי ההוראה למידה במרכז עשייתנו, על מנת לפתח אסטרטגיות למידה וחשיבה והאינטרקציה שביניהם כדי שהלומד יהיה מיומן בכל האסטרטגיות הנדרשות בתחומי הדעת המגוונים ובכישוריו החברתיים. 

פרס גנגר לגננות תל"י מצטיינות תשס"ח.

עדת השופטים של הפרס התכנסה לדון בהמלצות ועדת הפרס ולהכריז על זוכי פרס גננת תל"י המצטיינת לשנת תשס"ח. אחרי עיון ודיון בהמלצות הוועדה, החליטה ועדת השופטים פה אחד להעניק את פרס.
לגב' אתי חמאמי
לגב' סמדר בן אברהם

להלן נימוקי ועדת הפרס :
1. שתי הגננות מגלות מצוינות בחינוך תל"י, מזדהות באופן מלא עם העקרונות המנחים לחינוך תל"י ומיישמות אותו באופן מרשים בגן אותו הן מנהלות.
2. הגננות עובדות בשיתוף פעולה מתמיד לאורך כל השנה, מתכננות ביחד, מתייעצות זו בזו ועוזרות האחת לשניה עפ"י הצורך. סמדר ואתי הן גם הגננות הבולטות והמובילות בקרב חמשת גני קהילת נצח ישראל.באשקלון. הנהלת קרן תל"י, חברי ועדת הפרס וחבר השופטים שמחים וגאים לצרף אתכן למועדון היוקרתי של מצטייני חינוך תל"י ולפתוח אתכן מועדון חדש של גננות תל"י מצטיינות. .