לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.

ברברה לוין, פרס גנגר 2001
ברברה לוין מנהלת בה"ס תל"י פרנקל. (2001)

בלאחר ניתוח איכותני של בתי הספר אשר הציגו מועמדותם, ממליצים חברי הועדה, פה אחד, להעניק את פרס גנגר לשנה"ל תשס"א, לגב' ברברה לוין מנהלת ביה"ס פרנקל בירושלים.

להלן נימוקי ועדת הפרס :
הגב' ברברה לוין היא מנהיגה חינוכית מובילה, המבטאת אמונה עמוקה בדרך תל"י. מהווה דוגמא אישית הן בבית ספרה והן למנהלים עמיתים בבתי ספר תל"י. אשת חזון, אשר השכילה למסד עקרונות תל"י במגוון תכניות הלימודים והפעילויות של בית הספר. הצליחה, לאורך חליפות חייו של בית הספר, לשמור על אופיו היחודי כתל"י, לפתח אפיונים חדשים ולהרחיב מעגלים בקהילה. סוחפת אחריה ואיתה דורות של הורים, מורים ותלמידים, הגאים להשתייך לבית הספר ומזדהים עם התכנית.

בית הספר פרנקל מקיים עשייה החינוכית-ערכית מענינת ומרתקת הראויה לשמש מופת לאחרים.

החברים בועדת פרס גנגר:
זהבה שחר - יו"ר, ד"ר ארי אקרמן, ד"ר ברנדה בקון, ד"ר יוסי לנג, ד"ר ג'ו קולודנר. 
 


אווה טל מנהלת בהנאווה טל מנהלת בה"ס תל"י רמת מוריה. (2002)

ועדת השופטים החליטה להעניק את פרס גנגר למצוינות בניהול בתי ספר תל"י לשנת תשס"ב.

להלן נימוקי ועדת הפרס :
הגב' נאוה טל יזמה את הצטרפותו של בית ספר רמת מוריה למערכת החינוך של תל"י. היא ידעה להתגבר על התנגדויות שעמדו בפניה בנעם וברגישות, תוך גילוי מנהיגות חינוכית וקהילתית הראויים לכל שבח.

בזמן קצר, הגב' נאוה טל והביאה את בית ספרה, למעמד של בית ספר תל"י מן המושכים והאיכותיים בירושלים.
בשונה מבתי ספר תל"י מעולים אחרים בארץ ובירושלים, נאוה הגיעה להישיגיה החינוכיים המרשימים למרות תנאי השדה הקשים בהם היא פעלה: בית ספר שכונתי, אוכלוסייה הטרוגנית מבחינה סוציו- אקונומית ואידיאולוגית ומשאבים כספיים צנועים.

על ידי בחירתה של נאוה טל כזוכת פרס גנגר למצוינות בניהול תל"י לשנת תשס"ג, ועדת השופטים בקשה לעודד יזמות חינוכית הנשענת על ניצול יצירתי של משאבים מוגבלים.
בית ספר תל"י רמת מוריה עדיין נמצא בעיצומו של תהליך התבגרות כבית ספר תל"י". יחד עם זאת, הרושם שנאוה כבר השאירה על בית ספרה, תרומתה המתמדת לפיתוחו כבית ספר תל"י, נכונותה להעניק מזמנה, מכישוריה ומניסיונה לכלל מערכת תל"י מהווים דוגמא ומופת לכל עמיתיה ". 


מרים פרץ מנהלת בית ספר ממ' א' תל


מרים פרץ מנהלת בה"ס תל"י גבעת זאב. (2003)

מרים פרץ מנהלת בית הספר המקיים מסלול תל"י מזה שש שנים , נמצאה על ידי ועדת הפרס , ראויה לקבל את פרס גנגר על מצוינות בניהול בית ספר תל"י לשנת הלימודים תשס"ג .

להלן נימוקי ועדת הפרס :

מרים מנהיגה את בית הספר מתוך אמונה והזדהות עם ערכי תל"י בדרך המשלבת יכולת ניהול מרשימה לצד שליטה בתחומי הדעת .
מרים מהווה ציר מרכזי בהשראת רוח תל"י וביישום עקרונותיו בעשייה החינוכית על כל היבטיה בבית הספר כולו : היא סוחפת אתה בהתלהבות רבה את צוות בית הספר , התלמידים וקהילת ההורים .
מרים משכילה לנווט את דרכה בתבונה ובדרכי נעם תוך יצירת יחסי אמון הדדיים בקרב הגורמים השונים בקהילה .
מרים מאמינה בהעצמת המורים ותורמת להם מזמנה ומהידע הרב שלה ומהווה דוגמה ומופת להתפתחות הערכית - מקצועית שלהם .
מרים יצרה אקלים בית ספרי החושף את קהילת בית הספר לערכם ותכנים יהודיים בדרך של למידה וחוויה .
מרים מגלה יוזמה ומעורבות בכל תחומי העשייה בבית הספר , משמשת מופת לפעילות התנדבותית בקהילות השונות ומהווה דמות ראויה לחיקוי בקרב תלמידים , מורים , הורים ועמיתים בתל"י בבחינת "נאה דורש , נאה מקיים " .
מרים מקרינה חום ואהבה , אופטימיות ואמונה באדם המהווים נר לרגליה בעבודתה החינוכית .

הצעה לניסוח בתעודה
על מצוינות בניהול בית ספר תל"י על מנהיגות רבת השראה ומעורבות עמוקה בקהילה , הנובעים מאמונה באדם והזדהות עם ערכי תל"י .

גב' זהבה שחר יו"ר ועדת הפרס
ד"ר יוסי לנג חבר ועדה
ערכה חנה רגב מרכזת ועדת הפרס תשס"ג.