לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.

פרס על מצוינות בניהול בית ספר תל"י ע"ש דבורה ושרגא גנגר ז"ל

הגשת מועמדות לפרס גנגר למנהל או בית ספר מצטיין
הגשת מועמדות לפרס גנגר לרכז מצטיין
הגשת מועמדות לפרס גנגר לתכנית לימודים מצטיינת
הגשת מועמדות פרס גנגר לגננת מצטיינת

חוזר מנכ"ל פרס גנגר
להורדת תפקידי רכזת תל'''י בבית הספר
להורדת טבלת מדדי הקריטריונים לפרס גנגר
להורדת מהי יוזמה חינוכית מצטיינת?
להורדת תבחינים לבחירת רכז\ת תל"י מצטיין
פרס גנגר,קריטריונים לגן תלי מצטיין
פרס גנגר,תיק הגן

מטרת הפרס:
ה"פרס ע"ש דבורה ושרגא גנגר ז"ל" נוסד על ידי מר אריה גנגר במטרה "לקדם, לטפח, לעודד ולפתח את הוראת לימודי היהדות ברוח פלורליסטית, להעלות את קרנה של התרבות היהודית בקרב ציבור התלמידים במסגרת קרן החינוך למען בתי ספר תל"י, תוך קירוב לבבות בין דתיים לחילוניים".

תאור התהליך:
על פי התקנון הפרס הוא מענק כספי אישי בגובה של 10,000 דולר ומענק בגובה של 10,000 דולר לבית הספר הזוכה והוא יוענק אחת לשנתיים.

רשאי להגיש מועמדות כל מנהל בית ספר או מסלול תל"י המנוהל על ידו לפחות שלוש שנים כבית ספר/מסלול תל"י, בוגר תוכנית מנהיגות חינוכית תל"י, העובד בשיתוף פעולה עם קרן תל"י והמיישם את עקרונות החינוך של תל"י במכלול העשייה החינוכית בבית הספר.

התחומים העיקריים שוועדת הפרס תבקש לבחון הם:
אווירה/אקלים/תרבות בית הספר המשקפים את עקרונות החינוך של תל"י.
תכנית הפעילות הבית-ספרית המבטאת את זהותו המבחינה של בית הספר/המסלול, כתל"י.
עשייתו הייחודית של המנהל עצמו המגלה ומוכיח מנהיגות ברוח עקרונות תל"י.

הליך בחירת המועמד:
א. מנהל המעריך שהוא עונה על הקריטריונים האלה יציג את מועמדותו באמצעות טופס שהוא יוכל לקבל דרך קרן תל"י ויעביר אותו למרכז/ת ועדת הפרס.
ב. אדם המכיר את מנהל בית הספר תל"י ואת תרומתו להעמקת החינוך היהודי בבית הספר יוכל אף הוא להמליץ עליו, בתנאי שהמנהל יסכים לכך.
ג. ועדת פרס שעל חבריה נמנים אנשי חינוך, אנשי אקדמיה ונציג משרד החינוך תעבור בין בתי הספר להערכת המצוינות בעשייה החינוכית ברוח עקרונות תל"י ותגיש את המלצותיה לחבר השופטים.
ד. מנהל בית ספר שמועמדותו תאושר יוזמן למפגש לקבלת הסבר והנחיות לקראת ביקור ועדת הפרס בבית הספר.
ה. חבר השופטים יקבל את החלטתו ויודיע על הזוכה לאחר שוועדת הפרס תגיש לו את המלצותיה.
ו. טקס הענקת הפרס יתקיים במועד שיפורסם.