לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.

תוכנית מנהיגות חינוכית תל"י, 2015-2016
נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז!

תוכנית מנהיגות חינוכית תל"י משלבת לימודים אקדמיים לקראת תואר שני ביהדות במכון שכטר עם תהליך חינוכי אינטנסיבי להעמקה והבהרת הזהות היהודית הישראלית והמקצועית של המחנכים המשתתפים תוך כדי דיון מתמשך, מעמיק, פתוח ומחויב בין עמיתים. תהליך חינוכי זה מבוסס על תפיסת שותפות בכמה רבדים:

1. שותפות בין קרן תל"י ובין לומדי התוכנית
קרן תל"י רואה במשתתפי התוכנית ובוגריה שותפים בכירים להובלת שינוי משמעותי ובר קיימא. אנו נחושים בדעתנו לחולל שינוי של ממש בחברה הישראלית כדי שזו תהיה מסוגלת לנכס לעצמה את היהדות לגווניה ואת אוצרותיה לדורותיה. אין ספק ששינוי בהיקף כזה זקוק לשגרירים טובים ומחויבים, מצוידים בהבנה רחבה, בידע מוצק, בכושר העמקה, בשמחת למידה וברצון להעביר לדורות הבאים את התרבות היהודית ואת החוויה היהודית. כך שהתלמידים יראו ביהדות דרך חיים, ובמוריהם מודל לחיקוי. בתי ספר תל"י רבים בארץ מונים מספר בוגרי תוכנית מנהיגות תל"י בעלי תפקידי מפתח המתחברים יחד לעשייה חינוכית יהודית פלורליסטית משמעותית ומחויבת. צוות חינוכי מלווה באופן פרטני את המחנכים במהלך לימודיהם ותומכים בהם לפי הצורך.

2. שותפות בין האקדמיה לעשייה החינוכית הבית ספרית 
 ב תוכנית מתקיימת הלכה למעשה שותפות נדירה בין אקדמיה, עשייה חינוכית ושינוי חברתי. מכון שכטר כשותף נבחר של קרן תל"י מאפשר באמצעות סגל המרצים שלו שיח בין מודלים תיאורטיים לעשייה חינוכית, מפגש בין ידע אקדמי לבין ידע חינוכי ערכי רב העולה מהניסיון בשטח החינוך היהודי של המנהלים והמחנכים המשתתפים בתוכנית. התוכנית מפגישה את המחנכים מתל"י עם מיטב המומחים ממכון שכטר במדעי היהדות, ומעודדת העלאת דילמות חינוכיות מהשטח ושיח מתמיד על הדרכים הרלוונטיות ליישום. בוגרים רבים מעידים על התייעצות מתמשכת עם המרצים וחברי הצוות גם לאחר סיום התוכנית.

3. שותפות בין מחנכים עמיתים 
 כל שנה, כל קבוצת לומדים מהווה מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית על מגוון הדעות והחוויות היהודיות והישראליות. המפגש האינטנסיבי והמשמעותי ביניהם יוצר הזדמנות מתמשכת ורצינית לבירור מעמיק ולחיזוק זהותם היהודית הישראלית והמקצועית. המשתתפים מוזמנים לקחת חלק פעיל בדיון במהלך שתי שנות לימודיהם בתוכנית, בייחוד בימי סמינר רבים מחוץ לאקדמיה המוקדשים לבירור וסינתזה אישית תוך העשרה בין דיסציפלינארית והיכרות מקרוב עם העיר ירושלים, דרך סיורים ייחודיים רבים במהלך הלימודים. אנו מאמינים כי השותפות בין שווים מעצימה את המחנך באשר הוא ומאפשרת לו להשפיע על השיח בחדר המורים בבית ספרו. כל האמור כאן לגבי מחנכי בתי ספר תל"י , הותאם היום גם למחנכים רבים במערכת החינוך הממלכתית שבחרו להצטרף לתוכנית הרחבת רישיון הוראה בתרבות ישראל המוכרת על ידי משרד החינוך לכלל בתי הספר הממלכתיים על ידי המטה לתרבות ישראל ומורשתו. 

להמשך אינפורמציה ופרטים על התוכנית נא לפנות לאווה הלחמי – מנהלת התוכנית- manhigut@tali.org.il 
משרד החינוך- הודעה לפיתוח מקצועי של מורים מובילים במקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" במוסדות ובמכללות שנת הלימודים תשע"ז

להרשמה  למנהיגות חינוכית תשע"ז

תואר שני עם מנהיגות יהודית