לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.

על מנת להעשיר את הצוות הפדגוגי בתחום של הוראת לימודי היהדות, קרן תל"י מעודדת את בתי ספר תל"י לקיים מספר מסגרות לפיתוח המקצועי של מחנכיהם. בתי ספר תל"י חדשים מתבקשים לקיים במהלך ארבע שנות הפיתוח הראשונות, השתלמויות מורים, חלקן במהלך ההשתלמות הבית ספרית וחלקן בימי עיון או ימים מרוכזים.

קרן תל"י ממליצה לבתי ספר שסימו את תהליך ההטמעה לשלב מפגשי למידה לכלל צוות המורים בנושאים יהודיים ציוניים במהלך שנת הלימודים ובימי ההערכות.

קרן תל"י מממנת את רב עלות ההשתלמויות. ההשתלמויות מוכרות לצורך גמול השתלמות. האחראיות על הגשת הבקשות לקבלת הגמולים מוטלת על בית הספר המזמין.