לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.

 אל"מ (במיל') רוני ינאי – יו"ר הועד המנהל
חובב ארצי – חבר ועד
ד"ר ברנדה בקון – חברת ועד
פרופ' דוד גולינקין – חבר ועד
עו"ד איתי הכהן – חבר ועד
צחי מושקין – חבר ועד
ד"ר דניאל מרום – חבר ועד
הרב נעמה קלמן – חברת ועד
פרופ' עודד שרמר – חבר ועד
דורון רובין – חבר ועד
לוני רפאלי – חבר ועד
הרב אבינועם שרון – ועדת ביקורת
דב האוסן – כוריאל – ועדת ביקורת
חן נוי – ועדת ביקורת
ד"ר איתן שיקלי – מנכ"ל קרן תל"י
פרופ' דורון בר – נשיא מכון שכטר
איתן קופר – מנכ"ל מכון שכטר